BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY

I/Hội đồng quản trị:

 1. Ông Hoàng Kim Bồng – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Nguyễn Mạnh Hà – Uỷ viên HĐQT – GĐ Công ty
 3. Ông Phạm Văn Doanh – UV HĐQT
 4. Ông Nguyễn Anh Tuấn – UV HĐQT
 5. Bà Nguyễn Hương Thảo – UV HĐQT

II/Ban giám đốc

 1. Ông Nguyễn Mạnh Hà – Giám đốc công ty

III/ Các Phòng ban:

 1. Bà Bùi Thị Kim Chung – TP Tổ chức hành chính
 2. Ông Phạm Văn Doanh – PT Kỹ thuật phát triển
 3. Bà Nguyễn Hương Thảo – PT Kế toán
 4. Ông Lê Hoàng Vân  – PT Phòng Kế hoạch kinh doanh

IV/ Các đơn vị sản xuất:

 1. Ông Nguyễn Anh Tuấn – GĐ Nhà máy chế biến
 2. Ông Nguyễn Văn Toàn – GĐ Điều hành mỏ Phai hạ
 3. Ông Nguyễn Hợp Hà – GĐ Điều hành mỏ Hồ xanh

We talk about everything and nothing, both help me do my homework for https://justdomyhomework.com/ of us laying on the merry-go-round, becca peering at the clouds and sunset palette, me peering at the insides of my eyelids

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *