BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY

I/Hội đồng quản trị:

 1. Ông Hoàng Kim Bồng – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Nguyễn Mạnh Hà – Uỷ viên HĐQT – GĐ Công ty
 3. Ông Phạm Văn Doanh – UV HĐQT
 4. Ông Nguyễn Anh Tuấn – UV HĐQT
 5. Bà Nguyễn Hương Thảo – UV HĐQT

II/Ban giám đốc

 1. Ông Nguyễn Mạnh Hà – Giám đốc công ty

III/ Các Phòng ban:

 1. Bà Bùi Thị Kim Chung – TP Tổ chức hành chính
 2. Ông Phạm Văn Doanh – PT Kỹ thuật phát triển
 3. Bà Nguyễn Hương Thảo – PT Kế toán
 4. Ông Lê Hoàng Vân  – PT Phòng Kế hoạch kinh doanh

IV/ Các đơn vị sản xuất:

 1. Ông Nguyễn Anh Tuấn – GĐ Nhà máy chế biến
 2. Ông Nguyễn Văn Toàn – GĐ Điều hành mỏ Phai hạ
 3. Ông Nguyễn Hợp Hà – GĐ Điều hành mỏ Hồ xanh

We talk about everything and nothing, both help me do my homework for https://justdomyhomework.com/ of us laying on the merry-go-round, becca peering at the clouds and sunset palette, me peering at the insides of my eyelids

Bình luận:

 1. Pingback: Viagra generika
 2. Pingback: Viagra pills
 3. Pingback: Buy cialis online
 4. Pingback: buy viagra cheap
 5. Pingback: buy leviton
 6. Pingback: Viagra pills
 7. Pingback: generic levitra
 8. Pingback: viagra tablets
 9. Pingback: buy viagra
 10. Pingback: sildenafil 100mg
 11. Pingback: drugstore online
 12. Pingback: canada pharmacy
 13. Pingback: cialis generic
 14. Pingback: cialis 20 mg
 15. Pingback: buy generic viagra

Trả lời borvest inkral Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *