Báo cáo tài chính 31.12.2017

Bài viết liên quan:

Thông báo mất sổ cổ phần – cổ đông Hoài Lữ Khang

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Nguyễn Thị Hiệp

Các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Bình luận:

  1. Hello there! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Cheers