Báo cáo tài chính năm 2019 Ngày đăng: 10/02/2020

bao cao tai chinh 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Ngày đăng: 09/01/2020
Thông báo mất sổ sở hữu cổ phần các cổ đông: Lê Văn Thìn, Phạm Anh Quang Ngày đăng: 02/12/2019

new doc 2019-12-02 10.38.31

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Nguyễn Thị Sửu Ngày đăng: 13/09/2019

new doc 2019-09-13 07.52.37

Thông báo mất sổ sở hữu cổ phần – Mai Tiến Dũng Ngày đăng: 29/07/2019

new doc 2019-07-29 07.49.45

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Nguyễn Thị Bích Lan Ngày đăng: 24/07/2019

new doc 2019-07-24 14.47.01

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Nguyễn Thị Bích Lan Ngày đăng: 05/07/2019

thong bao co dong noi bo

Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Hoàng Ngọc Yên Ngày đăng: 28/06/2019

new doc 2019-06-28 13.38.33

Thông báo mất sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông: Cù Đức Tiếp, Đặng Thu Lương, Hoàng Lê Thủy Ngày đăng: 17/06/2019

new doc 2019-06-17 14.48.55

Giải trình về việc công bố thông tin của cổ đông nội bộ – Bùi Thị Kim Chung Ngày đăng: 12/06/2019

new doc 2019-06-12 07.57.12