Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Ngày đăng: 11/09/2018
Báo cáo quản trị, BC thường niên năm 2016 Ngày đăng: 11/09/2018
Báo cáo tài chính năm 2016 Ngày đăng: 11/09/2018
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Ngày đăng: 11/09/2018
Báo cáo quản trị, BC thường niên năm 2015 Ngày đăng: 11/09/2018
báo cáo tài chính năm 2015 Ngày đăng: 10/09/2018
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Ngày đăng: 10/09/2018
Báo cáo thường niên, BC quản trị năm 2014 Ngày đăng: 10/09/2018
Báo cáo tài chính năm 2014 Ngày đăng: 10/09/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền Ngày đăng: 24/04/2018

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Khoáng sản Viglacera Mã chứng khoán: VIM Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu Sàn giao dịch: Upcom Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2018 1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền 2. Nội … Đọc tiếp … “Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền”