Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Ngày đăng: 10/09/2018
Báo cáo thường niên, BC quản trị năm 2014 Ngày đăng: 10/09/2018
Báo cáo tài chính năm 2014 Ngày đăng: 10/09/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền Ngày đăng: 24/04/2018

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Khoáng sản Viglacera Mã chứng khoán: VIM Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu Sàn giao dịch: Upcom Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2018 1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền 2. Nội … Đọc tiếp … “Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền”

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Ngày đăng: 05/04/2018
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Ngày đăng: 05/04/2018
Dự thảo nghị quyết Ngày đăng: 04/04/2018
Lý lịch trích ngang Ban Kiểm soát Ngày đăng: 23/03/2018
Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2018 Ngày đăng: 23/03/2018
Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ năm 2018 Ngày đăng: 20/03/2018