Báo cáo tài chính năm 2014 Ngày đăng: 31/08/2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Ngày đăng: 31/08/2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Ngày đăng: 31/08/2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Ngày đăng: 31/08/2017

  

Hợp đồng Kiểm toán năm 2017 Ngày đăng: 14/06/2017
Báo cáo tài chính năm 2016 Ngày đăng: 11/04/2017

  

GIẤY MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Ngày đăng: 03/03/2017

          Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera thông báo đến quý cổ đông Công ty về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau: 1.Thời gian họp: 09 h 00 phút, ngày 16 tháng … Đọc tiếp … “GIẤY MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017”

Họp giao ban tháng 9 Ngày đăng: 27/09/2016
Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera Ngày đăng: 24/09/2016

Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Tổng công ty về tổ chức Đại hội CĐCS tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ IX, ngày 16/9/2016 tại Thành phố Yên Bái, Công đoàn Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera tổ chức Đại hội Công đoàn Khóa V nhiệm kỳ (2016 … Đọc tiếp … “Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera”

Nguyên liệu gốm sứ, thủy tinh Ngày đăng: 06/09/2016