Bài viết liên quan:

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Nguyễn Thị Sửu

Thông báo mất sổ sở hữu cổ phần – Mai Tiến Dũng

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Nguyễn Thị Bích Lan

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Nguyễn Thị Bích Lan

Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Hoàng Ngọc Yên

Bình luận:

  1. Quá đau xót cho các Liệt sĩ giữ đảo mà không được phép bắn vào quân thù cướp đảo, cuối cùng ôm cơ tổ quốc mà hy sinh, thằng chó đẻ lãnh đạo nào ra lệnh không cho nổ súng chống cự, thằng đó là phản quốc, lịch sử sẻ phê phán lên án nó,