Bài viết liên quan:

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Nguyễn Thị Bích Lan

Thông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Hoàng Ngọc Yên

Thông báo mất sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông: Cù Đức Tiếp, Đặng Thu Lương, Hoàng Lê Thủy

Giải trình về việc công bố thông tin của cổ đông nội bộ – Bùi Thị Kim Chung

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Bùi Thị Kim Chung

Bình luận:

  1. Quá đau xót cho các Liệt sĩ giữ đảo mà không được phép bắn vào quân thù cướp đảo, cuối cùng ôm cơ tổ quốc mà hy sinh, thằng chó đẻ lãnh đạo nào ra lệnh không cho nổ súng chống cự, thằng đó là phản quốc, lịch sử sẻ phê phán lên án nó,