Thông báo Hợp đồng kiểm toán năm 2018

Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera (VIM) xin thông báo việc ký Hợp đồng Kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty cụ thể như sau:

1/ Tên đơn vị ký hợp đồng kiểm toán: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

2/ Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3/ Số hợp đồng: 310518.003/HĐTC.KT2

4/ Ngày hợp đồng: 31/05/2018

Bài viết liên quan:

TB Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc công ty

Giấy mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2020

Quyết định về việc xử phạt hành chính về thuế