Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Khoáng sản Viglacera

Mã chứng khoán: VIM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2018

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

– Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

– Ngày thanh toán: 22/05/2018

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera, địa chỉ: Xã Văn Tiến – TP. Yên Bái – tỉnh Yên Bái; (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bài viết liên quan:

báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo tài chính 31.12.2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Báo cáo quản trị, BC thường niên năm 2016