Dây truyền sản xuất

Nhà máy nghiền có công suất : 100.000 tấn/ năm.

Dây truyền sản xuất
Dây truyền sản xuất

Dây truyền thiết bị nhập ngoại từ Tây âu và có dây truyền tuyển từ mạnh nhập tư hãng Eriz của Mỹ đã cho các sản phẩm nguyên liệu gốm sứ, thuỷ tinh gồm bột  Feldspar men và xương chất lượng cao.

It’s powered by https://www.trymobilespy.com an incredibly fast arm cpu it runs on the iphone kernel

Bài viết liên quan:

TB thay đổi người công bố thông tin

TB hợp đồng kiểm toán năm 2022

Thông báo Hợp đồng kiểm toán năm 2021

TB Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc công ty

Giấy mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021