Thông báo Hợp đồng kiểm toán năm 2018 Ngày đăng: 31/05/2018

Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera (VIM) xin thông báo việc ký Hợp đồng Kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty cụ thể như sau: 1/ Tên đơn vị ký hợp đồng kiểm toán: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. 2/ Địa chỉ: Số … Đọc tiếp … “Thông báo Hợp đồng kiểm toán năm 2018”

Điều lệ công ty CP Khoáng sản Viglacera Ngày đăng: 04/05/2018
Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý Ngày đăng: 18/12/2017
Báo cáo thường niên năm 2014 Ngày đăng: 01/09/2017

 

Báo cáo thường niên năm 2015 Ngày đăng: 01/09/2017
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2015 Ngày đăng: 01/09/2017

 

Báo cáo tình hình quản trị năm 2014 Ngày đăng: 01/09/2017
Báo cáo tài chính năm 2015 Ngày đăng: 31/08/2017
Báo cáo tài chính năm 2014 Ngày đăng: 31/08/2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Ngày đăng: 31/08/2017